Tirana Bank ofron nje karte krediti VISA Classic me

 % vitpagesakomisionofertaapliko
Tirana Bank VISA Classic
Karte krediti tirana bank
18%
19%
20%
7%1500
2500
3000 LEK

– Pagesë Minimale mujore eshte vetëm 7% e shumes të përdorur të kartës
– Merrni deri 2 karta shtese per familjaret
– Zero komision per ta perdorur karten e kreditit kudo ne bote (perfshi online)
– Paguani brenda 20-50 diteve dhe nuk ka asnje lloj interesi.
– Terhiqni para nga cdo ATM ne bote
– Paguani faturen online, automatikisht, ne deget e bankes apo me check.

Kushtet e plota dhe te sakta jane ketu

Apliko ne Person

Rreth Bankes:
Tirana Bank, e themeluar ne 1996, është banka e parë me kapital 100% privat në Shqipëri. Sot banka eshte pjese e grupit Piraeus Bank Group dhe ka dege kudo ne Shqipëri. U sherben individeve dhe bizneseve.

Adresa:
Adresa: Bulevardi “Zogu i Parë”
Nr. 55/1, Tiranë
Albania

Tel: +355 (4) 2233 441
Fax: +355 (4) 2233 417