ProCredit Visa Classic Karte Krediti ofrohet me keto kushte:

 % vitpagesakomisionofertaapliko
ProCredit Visa Classic
procredit_visa_classic Karte krediti
0%100%15 EURapliko

– ProCredit Visa Classic jepet me 0% ne vit po shuma duhet paguar 100% deri ne daten 15 te muajit pasardhes. Po nuk u pagua 100%, interesi eshte 0.5% ne dite. P.sh., per 200 EUR paguan 1 Euro ne dite interes /kamate.

– Komisioni vjetor eshte 2000 leke ose 15 EURO.
– Zero komison per blerejet ne Shqiperi me karten e kreditit Visa Classic
– 1% te shumes se blerjes komision per blerjet jashte Shqiperise dhe online

Kushtet e plota dhe te sakta jane ketu

 

Rreth Bankes:
ProCredit eshte nje banke qe fokusohet si ne biznese te medha dhe te vogle per te ndihmuar zhvillimin e ekonomise. Gjithshtu, ProCredit ofron sherbime te plota per individed. ProCredit, tani 100% pjese e ProCredit Holding, u themelua ne 1995 si “Foundation for Enterprise Finance and Development” (FEFAD) nga KfW, ose Banka Gjermane e Zhvillimit.

Adresa:
“Dritan Hoxha”, Nd.92, H.15,
Njesia Bashkiake Nr.11,
Tirana, 1026, Albania

Tel: +355 (4) 2 389 389
Tel: +355 (5) 2 293 001