Alpha Bank ofron Visa Classic karten e kreditit me: - Interesin qe nisen nga 17% (blerjet) deri ne 19% kur merr cash. - Paguaj vetem 5% te shumes ne muaj…
Continue Reading