ABI ose American Bank of Investments ofron Visa Gold karte kreditit: - 15% interes vjetor ne shumen qe e mban te papaguar - Merrni karte ne Lek apo Euro -…
Continue Reading