Banka NBG ofron karten e kreditit Visa Classic:

 % vitpagesakomisionofertaapliko
NBG Visa Classic
Karte krediti NBG Visa
16%-19%10%2500 Lek

– Interesi varion nga 15% deri ne 19%, sipas tipit te llogarise dhe klientetit qe je.
– Zero komision per blerjet ne Shqiperi apo jashte me karte.
– Zero komision per leshimin e kartes se kreditit
– 1250 LEK deri ne 2500 LEK pagese vjetore per mbajtjen e kartes
– Limit deri ne 600,000 LEK pa garanci dhe deri ne 2,000,000 Lek me garanci.

Kushtet e plota dhe te sakta jane ketu


Rreth Bankes:
Banka NBG është pjesë e grupit NBG, pjese e grupit financiar më të madh në Greqi, me presence ne Europën jug-lindore dhe Mesdheun lindor. Banka Kombëtare e Greqisë eshte themeluar në vitin 1841, eshte banka e parë në Greqinë moderne dhe gjatë historikut 170 vjecar ka dhënë një kontribut vendimtar në jetën financiare të Greqise.

Adresa:
Rr. Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026, Tirane
Albania

Tel. +355 (4) 2280 000
Fax. +355 (4) 2233 613
info@nbgal.groupnbg.com