Kushtet (Disclaimer)

Ju lutemi mbani parasysh qe këto te dhëna, si norma interesi, kushte, oferta nga banka dhe te dhëna te tjera qe ne kemi postuar ketu i kemi marrë nga faqet e internetit te bankave respektive. Edhe pse ne besojmë që informacioni eshte i saktë dhe i vlefshëm, para se të merrni ndonjë vendim që mund t’ju kushtojë para, kontrolloni me parë me bankën per te marrë informacionin zyrtar.

Te dhënat e kredive dhe kushtet e kartave te kreditit mund te ndryshojnë nga ditë ne ditë, nga klienti ne klient sipas te ardhurave dhe profilit financiar te tyre, po dhe mund te mos jene te sakta. Pra, përvecse se banka mund ti ndyshojë, egziston mundësia qe ne i kemi kopjuar gabim ose keto norma interesi apo kushte mund te jenë te skaduara. Edhe një herë, ju lutem, kontrolloni me bankën sepse ne, per asyet qe përmendem, nuk mund te garatojmë qe informacioni me siper eshte 100% i saktë. Gjithashtu, banka mund te kete edhe komisione dhe kushte te tjera qe ne ndoshta nuk i kemi permendur.