Me poshte jane kartat Visa qe ofrohen nga bankat ne Shqiperi. Rrjeti Visa ndihmon bankat qe te levizin parate nga njera tjetra dhe tek tregtaret keshtu karta juaj mund te perdoret kudo ne bote. Visa vete nuk ofron karta, po mundeson bankat qe ti leshojne kartat me marken Visa. Ne vitin 2012, 82 milliard transaksione ne 175 valuta te ndryshme jane mundesuar nga rrjeti Visa.

 % vitpagesakomisionofertaapliko
FiBank Visa Classic
fibank visa classic karte krediti
15.8%5%15 EUR +Merr 30 Euro nëse shpenzon
100 Euro
apliko
FiBank Visa Gold
fi-bank-visa karte krediti
15.8%5%20 EUR +Zero komison mirembajtje per vitin e pareapliko
Alpha Bank Visa
alpha-visa
17%5%2000 Lek
ProCredit Visa Classic
procredit_visa_classic Karte krediti
0%100%15 EURapliko
Credins Bank Visa Business
Karte krediti credins_bank_business_visa
varetx6000 Lek- Falas sigurim Jete dhe të Overdraftit.
- Zbritje deri në 50% për shërbimet mjekësore
anetare te rrjetit mjekësor të SiCRED... *
Credins Bank VISA Classic
credins-bank-visa-classic Karte krediti
varetx1200 Lek- Falas sigurim Jete dhe të Overdraftit.
- Zbritje deri në 50% për shërbimet mjekësore
anetare te rrjetit mjekësor të SiCRED... *
Tirana Bank VISA Classic
Karte krediti tirana bank
18%
19%
20%
7%1500
2500
3000 LEK
Tirana Bank VISA Gold
tirana-bank-visa-gold Karte krediti
18%
7%0
BKT Prima Visa Gold
bkt-prima-visa-gold Karte krediti
24% +30%3000 LekPa komision vitin a pareapliko
BKT Prima Visa Classic
Karte krediti bkt-visa-prima-classic
24% +30%1500 LekPa komision vitin a pareapliko
NBG Visa Classic
Karte krediti NBG Visa
16%-19%10%2500 Lek
ABI Visa Gold
Karte krediti abi-visa
15%7%20 euro- Tarifa vjetore 10 euro vitin e pare
- Paguaj vetem 50% te interesit vitin e pare. (klient i ri)