Si Visa, edhe MasterCard eshte nje rrjet financiar qe mundeson levizjen e parave nga banka ne banke dhe tek tregtaret. Fale kesa, karta MasterCard mund te perdoren ne qindra mijera dyqane dhe ATM. MasterCard eshte themeluar ne vitin 1966 ne SHBA dhe sot ka mbi 10,000 punonjes.

 % vitpagesakomisionofertaapliko
Raiffeisen MasterCard
raiffeisen karte krediti
17%5% 0Pa komision aplikimi apo
mbajtjeje.
apliko
Union Bank MasterCard Euro
unionbank karte krediti
15%10%20 euroapliko
Union Bank MasterCard Lek
unionbank karte krediti
18%5%0apliko
ProCredit Master Card
Procredit Karte krediti MasterCard
0%100%15 EURapliko
BKT Prima MasterCard Gold
Karte krediti bkt-prima-mastercard-gold
24% +30%3000 LekPa komision vitin a pareapliko
BKT Prima MasterCard Standard
Karte krediti bkt-mastercard-prima-classic
24% +30%1500 LekPa komision vitin a pareapliko