First Investment Bank Visa Gold karte kreditit

 % vitpagesakomisionofertaapliko
FiBank Visa Gold
fi-bank-visa karte krediti
15.8%5%20 EUR +Zero komison mirembajtje per vitin e pareapliko

– Interesi vjetor 15.8%
– Paguani veten 5% ne muaj te shumes qe mbani si balance.
– 20 Euro ne vit per mbajtjen e kartes.
– Mund te merrni karte kreditit ne Dollare, Euro apo Lek.
– Zero komision per leshimin e kartes se kreditit
– Zero komision per blerjet online
– Zero komison mirembajtje per vitin e pare
– Nga 1000 deri ne 10,000 euro limit
– Merreni karten e kreditit brenda 3 diteve- aprovim i shpejte.

Kushtet e plota dhe te sakta jane ketu

Rreth Bankes:
FiBank (First Investment Bank), nje banke Bullgare, ka ushtruar veprimtarine ne Shqiperi qe ne vitin 2007 dhe eshte pjese e Grupit FiBank Bulgaria, nje kompani qe tregtohet ne burse. FiBank ndermjet te tjerave ofron kredi, investime, karta krediti, depozita bankare dhe c’do lloj sherbimi tjeter per biznese dhe individe.

Adresa:
Blvd. Dëshmorët e Kombit
Twin Towers, Nr.2 Kati 14/15
Tirane, Albania

Falas: 0800 0 111
Tel.: (+355 4) 2276 702/3
Fax: (+355 4) 2280 210