ABI ose American Bank of Investments ofron Visa Gold karte kreditit:

 % vitpagesakomisionofertaapliko
ABI Visa Gold
Karte krediti abi-visa
15%7%20 euro- Tarifa vjetore 10 euro vitin e pare
- Paguaj vetem 50% te interesit vitin e pare. (klient i ri)
– 15% interes vjetor ne shumen qe e mban te papaguar
– Merrni karte ne Lek apo Euro
– 0 komision per blerje kudo: online, travel, dyqane dhe kudo qe pranohet karta Visa.
– Per te aplikuar duhet vertetimi i te ardhurave dhe karta e identitetit
– Per vitin a pare dhe per klientet e rinj: komisioni i mbajtjes se kartes eshte 50% me pak, ose vetem 10 EURO. Gjithashtu, edhe interesi eshte 50% me pak.
– Rileshimi i kartes se kreditit te humbur /vjedhur eshte 2500 Lek (20 EURO)
– Mund te merrni nje karte krediti shtese per 1250 LEK apo 10 EURO.
Kushtet e plota dhe te sakta jane ketu

 

Rreth Bankes:
Te gjithe deget e Credit Agricole, tani jane pjese e Banka Amerikane e Investimeve, e cila vete është pjesë e grupit NCH Capital. NCH Capital me me 19 dege ne Shqiperi ofron te gjitha sherbimet qe i ofron nje banke. Ata gjithashtu kane dege ne Brazil, Angli dhe thuajse ne te gjitha vendet e Evropes Lindore.

Adresa:
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Kati 8-të , Njesia Bashkiake Nr.10, 1001
Tirane.

Tel: +355 4 2258755
Fax: +355 4 2240752