Miresevini tek KartaKrediti.al, menyra me e thjeshte dhe efikase per te gjetur dhe krahasuar kartat e kreditit ne Shqiperi. Ne vend qe te shkoni banke ne banke per te pyetur, thjesht gjeni dhe krahasoni ofertat e kartave ketu. Atehere ose aplikoni online ose shkoni tek banka qe ka oferten me te mire! Po permendet emrin tone, KartaKrediti.al, vetem mire beni :-).

Kartat qe kemi ketu mund te renditen duke klikuar ne “% vit” (interes vjetor), “pagesa” (perqindja e shumes qe duhet paguar c’do muaj,) “kosto” (shuma vjetore qe merr banka per mbajtjen e kartes,) dhe “oferta” qe mund te kete banka per ate karte.

 % vitpagesakomisionofertaapliko
Raiffeisen MasterCard
raiffeisen karte krediti
17%5% 0Pa komision aplikimi apo
mbajtjeje.
apliko
Union Bank MasterCard Euro
unionbank karte krediti
15%10%20 euroapliko
Union Bank MasterCard Lek
unionbank karte krediti
18%5%0apliko
FiBank Visa Classic
fibank visa classic karte krediti
15.8%5%15 EUR +Merr 30 Euro nëse shpenzon
100 Euro
apliko
FiBank Visa Gold
fi-bank-visa karte krediti
15.8%5%20 EUR +Zero komison mirembajtje per vitin e pareapliko
Alpha Bank Visa
alpha-visa
17%5%2000 Lek
ProCredit Master Card
Procredit Karte krediti MasterCard
0%100%15 EURapliko
ProCredit Visa Classic
procredit_visa_classic Karte krediti
0%100%15 EURapliko
Credins Bank Visa Business
Karte krediti credins_bank_business_visa
varetx6000 Lek- Falas sigurim Jete dhe të Overdraftit.
- Zbritje deri në 50% për shërbimet mjekësore
anetare te rrjetit mjekësor të SiCRED... *
Credins Bank VISA Classic
credins-bank-visa-classic Karte krediti
varetx1200 Lek- Falas sigurim Jete dhe të Overdraftit.
- Zbritje deri në 50% për shërbimet mjekësore
anetare te rrjetit mjekësor të SiCRED... *
Tirana Bank VISA Classic
Karte krediti tirana bank
18%
19%
20%
7%1500
2500
3000 LEK
Tirana Bank VISA Gold
tirana-bank-visa-gold Karte krediti
18%
7%0
BKT Prima Visa Gold
bkt-prima-visa-gold Karte krediti
24% +30%3000 LekPa komision vitin a pareapliko
BKT Prima Visa Classic
Karte krediti bkt-visa-prima-classic
24% +30%1500 LekPa komision vitin a pareapliko
BKT Prima MasterCard Gold
Karte krediti bkt-prima-mastercard-gold
24% +30%3000 LekPa komision vitin a pareapliko
BKT Prima MasterCard Standard
Karte krediti bkt-mastercard-prima-classic
24% +30%1500 LekPa komision vitin a pareapliko
NBG Visa Classic
Karte krediti NBG Visa
16%-19%10%2500 Lek
ABI Visa Gold
Karte krediti abi-visa
15%7%20 euro- Tarifa vjetore 10 euro vitin e pare
- Paguaj vetem 50% te interesit vitin e pare. (klient i ri)